Mimir offers a palette of services in an advisory capacity


 

Strategi & Forretningsutvikling
 • Strategiutvikling
 • Identifisere forbedringspotensiale
 • Kommersielle gjennomganger & markedsanalyser
 • Operasjonelle gjennomganger & arbeidsprosesser

Mergers & Acquisitions
 • Strategi
 • Operasjonell, kommersiell og finansiell due diligence
 • Verdivurderinger
 • Foretaksintegrasjon

Økonomistyring og finansiell analyse
 • Utvikle full-scale finansmodell
 • Effektivisere av økonomifunksjonen
 • Forbedre av rapporteringsrutiner
 • Budsjetter, balansert målstyring, etc.

Management for hire
 • CFO
 • Økonomi-/finansdirektør
 • Treasurer
 • Business controller