Tjenester

Vårt etablerte team av konsulenter vil sørge for at du når ditt fulle potensial

Strategi & Forretningsutvikling

Strategiutvikling
Identifisere forbedringspotensiale
Kommersielle gjennomganger & markedsanalyser
Operasjonelle gjennomganger & arbeidsprosesser

Mergers & Acquisitions

Strategi
Operasjonell, kommersiell og finansiell due diligence
Verdivurderinger
Foretaksintegrasjon

Økonomistyring og finansiell analyse

Utvikle full-scale finansmodell
Effektivisere av økonomifunksjonen
Forbedre av rapporteringsrutiner
Budsjetter, balansert målstyring, etc.

Treasury & Cash Management

Likviditetsstyring & prognoserutiner
Finansiering
Finansielle sikringstrategier
Kapitalfrigjøring

Management for hire

CFO
Økonomi-/finansdirektør
Treasurer
Business controller