«Lån meg ditt øre!» – Bankfinansiering

Stadig flere medieinnslag belyser utfordringene små og mellomstore bedrifter (SMB) har med å få bankfinansiering. Bankene skylder på økte kapitalkrav og det makroøkonomiske klimaet. Uavhengig av underliggende driver, er lånetilgangen for SMB de siste kvartalene blitt mindre og lånekostnaden høyere.