Rådgivende løsninger

Vi driver rådgivning for virksomheter innen ulike områder. Hovedsaklig dreier det seg om problemstillinger knyttet til forretningsutvikling og økonomistyring.

En av våre store styrker er vår kombinasjon av både operativ og konsulenterfaring fra ulike virksomheter og bransjer.

Gjennom denne samlede erfaring kommer vi frem til løsninger som både er langsiktige og lar seg praktisk gjennomføre.

Vi er en liten og fleksibel organisasjon. Det gjør oss i stand til å komme med pragmatiske, kostnadseffektive og «skreddersydde» løsninger for deg.

Kunden i fokus

Vi har alltid utelukkende fokus på dine behov og interesser.

«Skreddersydde» og optimale løsninger på utfordringer krever en åpen og ærlig dialog. All fortrolig informasjon som fremkommer i disse samtalene blir behandlet ytterst konfidensielt.

Vår bakgrunn fra mange bransjer gjør oss i stand til raskt å sette oss inn i nye problemstillinger. Det gjør også at vi besitter bransjeuavhengig «best practice» kunnskap som kommer deg til gode.

Når vi har bygget forståelse av din situasjon er vi alltid ærlige i vår kommunikasjon. Vi forteller deg alltid vår oppfattelse av sannheten.

Mimir – Navnets opphav

Norrøn mytologi omtaler Mimir som den viseste av gudene. Klokskapen hans kom av at han voktet over kunnskapens brønn og drakk av den daglig.

Ved å pantsette sitt ene øye fikk Odin drikke av brønnen. Mytologien sier videre at Mimir fikk hodet sitt avkappet i strid. Odin tok da vare på Mimirs hode, og med bruk av trolldomskraft kunne det igjen både tenke og snakke.

Mimirs hode ble siden rådgiver for Odin i vanskelige saker og holder ham kontinuerlig orientert om hva som skjer i verden.

Hvorfor har vi valgt dette navnet?

Vi har dessverre ikke tilgang til verken visdommens brønn eller Mimirs hode.

Vi har likevel tilgang på ressurser som med vår varierte bakgrunn og sterke analytiske evner er beste alternativ.