Consulting intern

+47 99 39 54 46

morten@mimirconsulting.no

Morten er konsulent hos Mimir Consulting.

Han har en Bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo (UiO) og fullfører nå masterstudiet i finans ved Handelshøyskolen BI. Her hadde han et utvekslingssemester ved Università Commerciale Luigi Bocconi med spesialisering i corporate finance, verdivurderinger og finansiering av infrastrukturinvesteringer.

Morten fortsetter å utvikle sine ferdigheter innen investeringsanalyse ved CFA Institute, og tar CFA lvl 2 eksamen juni 2019.