Mimir offers a palette of services in an advisory capacity


 

[lgc_column grid=”45″ tablet_grid=”45″ mobile_grid=”100″ last=”false”]

Strategi & Forretningsutvikling
 • Strategiutvikling
 • Identifisere forbedringspotensiale
 • Kommersielle gjennomganger & markedsanalyser
 • Operasjonelle gjennomganger & arbeidsprosesser

[/lgc_column]

[lgc_column grid=”10″ tablet_grid=”10″ mobile_grid=”100″ last=”false”][/lgc_column]

[lgc_column grid=”45″ tablet_grid=”45″ mobile_grid=”100″ last=”false”]

Treasury & Cash Management

[/lgc_column]

[lgc_column grid=”100″ tablet_grid=”100″ mobile_grid=”100″ last=”false”]

[/lgc_column]

[lgc_column grid=”45″ tablet_grid=”45″ mobile_grid=”100″ last=”false”]

Mergers & Acquisitions
 • Strategi
 • Operasjonell, kommersiell og finansiell due diligence
 • Verdivurderinger
 • Foretaksintegrasjon

[/lgc_column]

[lgc_column grid=”10″ tablet_grid=”10″ mobile_grid=”100″ last=”false”][/lgc_column]

[lgc_column grid=”45″ tablet_grid=”45″ mobile_grid=”100″ last=”false”]

Økonomistyring og finansiell analyse
 • Utvikle full-scale finansmodell
 • Effektivisere av økonomifunksjonen
 • Forbedre av rapporteringsrutiner
 • Budsjetter, balansert målstyring, etc.

[/lgc_column]

[lgc_column grid=”100″ tablet_grid=”100″ mobile_grid=”100″ last=”false”]

[/lgc_column]

[lgc_column grid=”30″ tablet_grid=”30″ mobile_grid=”100″ last=”false”][/lgc_column]

[lgc_column grid=”40″ tablet_grid=”40″ mobile_grid=”100″ last=”false”]

Management for hire
 • CFO
 • Økonomi-/finansdirektør
 • Treasurer
 • Business controller

[/lgc_column]

[lgc_column grid=”30″ tablet_grid=”30″ mobile_grid=”100″ last=”false”][/lgc_column]